MYTecC Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü (MYTecC ), Akdeniz havzasında yer alan ülkelerin gençlerini ortak bir platformda bir araya getirerek, onların toplumları için sorumluluk sahibi potansiyel liderler olarak kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Gençleri bir araya getirecek olan ortak payda ise çağımızın en önemli gereksinimlerinden biri olan bilişim teknolojileridir. Buradan hareketle, proje üç temel sütun üzerinde şekillendirilmiştir. Bunlardan ilki, yukarıda da değinilmiş olan bilişim teknolojileridir. İkinci olarak, gençlerin sosyal sorumluluk ve liderlik kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir sosyal müfredat hazırlanmıştır. Sosyal müfredat ile gençler, demokrasi, çoğulculuk, girişimcilik, liderlik, aidiyet gibi konularda yetkin hale geleceklerdir. Projenin üçüncü ayağını ise, tamamlayıcı İngilizce eğitimleri oluşturmaktadır. İngilizce eğitimleri ile gençler bilişim teknolojilerinin uluslararası terim ve kullanımları öğrenecekler, proje ortağı diğer ülkelerdeki gençlerle iletişim halinde olup uluslar arası ortaklıklar kurabilme şansına sahip olacaklardır.

Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü nasıl işleyecek?

Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü'nün oluşturulma sürecinde, proje ortağı ülkelerden toplam 20 tane eğitici eğitmeni seçilmiş ve bu kişiler Temmuz ayında Fas'ın Marakeş kentinde sosyal müfredat ve İngilizce eğitmenliğine ilişkin eğitimler almışlardır. Bu eğitimlerden ikincisi ise Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilmiş ve bu eğitimde Bilişim Teknolojileri Temelleri (IT Essentials) eğitimini alıp "eğitici eğitmeni" unvanı kazanmışlardır.

Eğitimlerden faydalanacak hedef kitle olarak Lise 1 öğrencileri belirlenmiştir. Program İstanbul'da Şehremini Anadolu Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi bünyesinde uygulanacaktır. Toplam 50 tane öğrenci seçilecek ve bu öğrenciler iki sınıfa ayrılacaklardır. Proje kapsamında verilecek eğitimler (bilişim teknolojileri, yasam becerileri, tamamlayıcı İngilizce) için toplam süre iki yıl olarak belirlenmiştir. Eğitimler haftada 8 saat olarak verilecektir. İki yılın sonunda eğitime katılan gençlere Cisco A+ Sertifikası verilecek ve bu gençler bilişim sektöründe istihdam edilebilme şansı yakalayacaklardır.

Projeden faydalan ülkeler: Türkiye, Portekiz, Fas, Mısır, Yemen, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Filistin.