Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Microsoft Türkiye ortaklığında yürütülen "Türkiye'de E-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Etkin Kılınması Projesi" 2005 yılının Mart ayından bugüne, gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacı ile, dört yılda 100.000 gencin bilgi ve iletişim konularında kapasitelerini geliştirerek Türkiye'nin e-yönetişime geçiş sürecinde gençleri etkin kılmayı hedeflemektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak geliştirilen, Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor olarak da bilinen proje Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında oluşturulan yerel gençlik meclislerinin ve de özellikle sosyal imkanları kısıtlı gençlerin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak hayata geçirilmiştir.

Microsoft ve Birlesmis Milletler Kalkinma Programi tarafindan desteklenen, Habitat için Gençlik Dernegi'nin yürüttügü proje, Mart 2005 tarihinde uygulanmaya baslanmistir. Haziran 2005 - Subat 2006 tarihleri arasinda 1200 gencin temel bilgisayar egitimine erisimini saglayan bu proje Birlesmis Milletler tarafindan iyi uygulama örnegi olarak gösterilmektedir. Ayrica proje, Türkiye, Orta Dogu ve Afrika bölgelerinde Microsoft'un ortakliginda uygulanan 132 projeden en iyi uygulanan iki projeden biri olarak ödüllendirilmistir.

1 Mart 2006 tarihi itibariyle projenin ikinci aşaması başlatılmıştır. 200'ü aşan gönüllü eğitmen takımı ile "Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor" projesi kapsamında üç yıl boyunca

sosyal imkanları kısıtlı 15 - 25 yaş grubundaki 100.000 gence temel bilgisayar eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Halen 43 ilde uygulanan Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi ile genç bayanların eğitiminin önemi vurgulanmaktadır.

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinde uzman kuruluşların bir araya getirilerek çerçeve bir programa dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Yeni kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile projenin çerçeve bir programa dönüştürülmesi öngörülmüştür. Farklı kuruluşları bir araya getirecek programlar ile gençler e-dönüşüm sürecinde hızla etkin hale gelecektir.