YÖK'ün katsayı kararı eğitimcileri ikiye böldü

Posted by ByGOGO On 0 yorum
YÖK'ün meslek liselerine, imam hatip liselerine ve teknik liselere uygulanan katsayı farkını kaldıran kararı, eğitimciler farklı tepki verdi.

KESK'e bağlı Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç yaptığı ANKA'ya yaptığı açıklamada, YÖK'ün farkını kaldıran kararının, mesleki yönlendirme uygulamalarını geçersizleştirdiğini söyledi. Kılıç yaptığı açıklamada “Ayrıca hükümetin siyasal pozisyonu gereği yıllardır sahiplendiği ve üniversiteye giriş sınavlarında önünü açmak için özel uğraş verdiği İmam Hatip liseleri de sadece üniversiteye giriş sınavlarında bir kazanım sağlamamıştır. Karar, son dönemde uygulanan katsayı farkı nedeniyle öğrenci sayısında gerileme gözlenen İmam Hatip liselerine olan yönelmeyi arttıracak, teşvik edici bir karar olarak da dikkatleri çekmektedir” dedi.

Öte yandan, kararın alınma ve tartışılma biçimi göz önüne alındığında da “anti-demokratik bir karar” olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyleyen Kılıç şunları dedi:

“Meslek liseleriyle teknik liselere katsayı farkının kaldırılması noktasında hiçbir demokratik zeminde ilgili kurum, kuruluş ve aydınlarla bir fikir alışverişi ve tartışma yürütülmediği gibi, konunun ele alınma biçimi de YÖK'ün anti-demokratik işleyişe sahip niteliğini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Yüz binlerce öğrencinin ve milyonlarca velinin kaderini kapalı kapılar ardında aldıkları kararlarla her yıl etkileme hakkını kendinde gören bu anti-demokratik yapılanma, yine ‘ben yaptım oldu' mantığıyla hayatları belirsizleştirmekte, gençleri ve ailelerini yeni duygusal ve iktisadi buhranların içine sürüklemektedir. Kaldı ki, alınan kararın eğitim sistemindeki eşitsizlikleri gidereceği yönünde yürütülen propaganda biçimi de, kararı haklılaştırıcı kamuoyu oluşturulması çabalarının merkezine yerleşmiş görünmektedir. İlginçtir ki, üniversiteye giriş sınavı sürecine gelene kadar, dershaneler, özel okullar ve piyasalaştırılmış eğitim yoluyla derinleştirilen eşitsizlikler konusunda hiçbir söz söylemeyen kesimler, bu karar dolayısıyla ‘eşitlik' konusunda öncülüğe soyunmuşlardır.”

-EĞİTİM İŞ: “ASIL GENEL LİSELER MAĞDUR OLDU”-

Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli de, yeni uygulamayla katsayı farkının ortadan kaldırıldığını ancak meslek lisesi mezunlarının kendi bölümünü tercih ettiğinde artı puan haklarının hala korunduğuna dikkat çekti. Bu nedenle şimdi de genel liselerin mağdur olduğunu savunan Adıbelli, “Şimdi Anadolu Öğretmen Lisesi'ne bir çocuğumuz öğretmenliği seçtiği zaman, İmam Hatip Lisesi'ndeki bir çocuğumuz İlahiyat'ı seçtiği zaman artı 30 puan alıyor hem de katsayıları genel liselerle eşit hesaplanmasının ardından. Genel liseyi bitiren bir çocuğumuz ne olacak? Ona ilave bir puan yok, kendi bölümü de yok. Burada asıl mağdur olan genel liselerdir. Genel liseler bu uygulamayla tamamen dışlandı” dedi.

YÖK'ün katsayıyı kaldıran kararının dershanelerde de “patlama” yaratacağını söyleyen Adıbelli, “Şimdi meslek liselerindeki bütün öğrencilerimiz dershanelere koşacak. Burada dershanelerin önünü açılmıştır. 10 milyar dolarlık rantı olan dershanelere şimdi 20 milyar dolarlık rant yaratılmış oldu. Burada İmam Hatipleri basamak olarak kullanıyorlar” diye konuştu.

-TÜRK EĞİTİM-SEN: “GEÇ KALINMIŞBİR UYGULAMADIR”

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise katsayı farkını kaldıran kararı doğru bir uygulama olarak değerlendirdi. Yıllardır uygulanan adaletsiz bir sistemin değiştiğini söyleyen Koncuk, “Yüz binlerce öğrencimizin belki de Türkiye'nin geleceği adına kaybedilmesine neden oluyordu. Bugün kendi alanlarında mühendis olabilecek ve ya başka alandan faydalanabileceğimiz binlerce öğrencimiz bu katsayı adaletsizliği yüzünden öğrenimlerine son vermek, ya da hiç istemedikleri bir yüksek öğrenim programına devam etmek zorunda kaldılar. Bu esasen çok geç kalmış bir uygulamadır. Pedagoji ilmi doğrultusunda değerlendirdiğimizde, çocuklarımızın hangi ortaöğretim programında okuyor olursa olsunlar, kendi kabiliyetleri doğrultusunda bir yüksek öğrenim programına seçebilme hakkı mutlaka olmalıdır.”

-EĞİTİM-BİR-SEN: “28 ŞUBAT'IN BİR KARARINDAN DAHA KURTULDUK”

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-Bir-Sen de yaptığı açıklamada, kararla Türkiye'nin “28 Şubat sürecinin dar kalıplı ideolojik kararlarının birisinden” daha kurtulmuş olduğunu belirtti. Açıklmada, “Hiçbir bilimsel ve pedagojik temeli olmaksızın, tamamen ideolojik tavırla 28 Şubat sürecinin puslu havasında getirilen ve on yıldır eğitimde fırsat eşitliğini örseleyen katsayı adaletsizliği YÖK'ün almış olduğu tarihi kararla kaldırıldı. Bu karar, ülkemizin normalleşmesi, demokratik ilerleyişi zorlaştıran ağırlıklardan kurtulması yolunda önemli bir adımdır” denildi